Reklamace

Formulář pro reklamaci

Adresát: 

Internetový obchod: www.detatkocz.cz
Společnost:                Ivan Šlechta Obchodní činnost - Děťátko
Se sídlem:                  Seifertova 2153, Sokolov 35601
IČ/DIČ:                       IČ: 63533634, DIČ: CZ7302262231
E-mailová adresa:    detatko@detatko.com
Telefonní číslo:        +420 608 465 226

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

 

Formulář pro uplatnění reklamace